Načítanie obsahu ... Načítanie závisí na rýchlosti vášho pripojenia!

Formulár - odstúpenie od zmluvy

( Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Adresát:

LJT. com, s.r.o.

IČO: 31 308 708

DIČ: 2023030207

Kuzmányho  č. 57

040 01 Košice

info@franca.sk

 

  • Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:…………….
  • Dátum objednania………………….
  • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*……………………
  • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*…………………..
  • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*…………………… (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
  • Dátum……………..

 

Poznámka: *Nehodiace sa preškrtnite.

V dátumoch 12.12. - 26.12. objednávky nevybavujeme