Načítanie obsahu ... Načítanie závisí na rýchlosti vášho pripojenia!

Kontakt

e-mail: info@franca.sk
telefonický kontakt: +421 (0) 949 120 638

 

Prevádzkovateľ stránky www.franca.sk
obchodná spoločnosť LJT. com, s.r.o.
Kuzmányho č. 57
040 01 Košice
IČO:45469652
DIČ:2023030207,   IČ DPH: SK2023030207

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 25561/V, oddiel: Sro.

 

Bankové spojenie: 2949461187/1100
IBAN: SK5311000000002949461187
Swift kód: TATRSKBX
Banka: Tatra banka, a.s.

 

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547

 

V dátumoch 12.12. - 26.12. objednávky nevybavujeme